Issue
Title
Authors
An economic value of the glycated hemoglobin test in diabetes mellitus type 2 diagnosis
Shestakova M.V., Kolbin A.S., Karpov O.I., Galstyan G.R., Mayorov A.Y., Arepeva M.A., Kurylev A.A., Proskurin M.A.
MODY2 diagnostic issues in adults
Kononenko I.V., Glibka A.A., Zubkova N.A., Mayorov A.Y., Tyulpakov A.N., Schmidt O.M.
Molecular and morphological peculiarities of chronic placental insufficiency formation caused by different types of diabetes mellitus
Tral T.G., Tolibova G.K., Musina E.V., Yarmolinskaya M.I.
Phenotypes of prediabetes: pathogenesis and consequences for prediction and prevention of type 2 diabetes and cardiovascular diseases
Stefan N.
Factors of vascular calcification in patients with type 2 diabetes mellitus on long-term dialysis
Archakova T.V., Nedosugova L.V.
Diabetes mellitus type 2 in adults
Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Y., Shamkhalova M.S., Sukhareva O.Y., Galstyan G.R., Tokmakova A.Y., Nikonova T.V., Surkova E.V., Kononenko I.V., Egorova D.N., Ibragimova L.I., Shestakova E.A., Klefortova I.I., Sklyanik I.A., Yarek-Martynova I.Y., Severina A.S., Martynov S.A., Vikulova O.K., Kalashnikov V.Y., Bondarenko I.Z., Gomova I.S., Starostina E.G., Ametov A.S., Antsiferov M.B., Bardymova T.P., Bondar I.A., Valeeva F.V., Demidova T.Y., Mkrtumyan A.M., Petunina N.A., Ruyatkina L.A., Suplotova L.A., Ushakova O.V., Khalimov Y.S.
Evaluation of glycaemic profile variability as a basis for insulin therapy strategy in pregnant women with type 1 diabetes
Tiselko A.V., Yarmolinskaya M.I., Misharina E.V., Milyutina Y.P.
Systems of continuous subcutaneous insulin infusion to maintain metabolic compensation for type 1 diabetes mellitus among children and adolescents
Bashnina E.B., Tsargasova I.M., Klitsenko O.A.
MRI of the arterial wall in resistant hypertension associated with type 2 diabetes mellitus
Ryumshina N.I., Falkovskaya A.Y., Gusakova A.M., Mordovin V.F., Usov V.Y.
Signaling pathways of β-cell death in type 2 diabetes mellitus: the role of innate immunity
Kalmykovа Z.A., Kononenko I.V., Smirnova O.M., Shestakova M.V.
Corrigendum: The new views on the state of the gut microbiota in obesity and diabetes mellitus type 2 (Diabetes mellitus. 2019;22(3). doi: 10.14341/DM10194)
Pokrovskaya E.V., Shamkhalova M.S., Shestakova M.V.
Type 2 diabetes mellitus in elderly patients treated with endocrinologists in clinical practice
Biryukova E.V.
Сhronic kidney disease complications in patients with type 1 diabetes mellitus after simultaneous pancreas-kidney transplantation – potential role of oxidative stress and glycation end products
Larina I.I., Severina A.S., Shamkhalova M.S., Egorova D.N., Nikankina L.V., Sazonova N.I., Dmitriev I.V., Pinchuk A.V., Kaabak M.M., Shestakova M.V.
Type 2 diabetes and prediabetes prevalence in patients with different risk factor combinations in the NATION study
Shestakova E.A., Lunina E.Y., Galstyan G.R., Shestakova M.V., Dedov I.I.
Perioperative glycemic control in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus type 2 undergoing coronary artery bypass grafting: results of pilot study
Golukhova E.Z., Bulaeva N.I., Lifanova L.S., Pugovkina Y.V.
Heart failure outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus: findings from the cardiovascular outcome trials of antidiabetes agents
Anker S.
The role of incretin-based therapies in the management of type 2 diabetes mellitus: perspectives on the past, present and future
Meier J.
Diabetes mellitus type 1 in adults
Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Y., Shamkhalova M.S., Nikonova T.V., Sukhareva O.Y., Pekareva E.V., Ibragimova L.I., Mikhina M.S., Galstyan G.R., Tokmakova A.Y., Surkova E.V., Laptev D.N., Kononenko I.V., Egorova D.N., Klefortova I.I., Sklyanik I.A., Yarek-Martynova I.Y., Severina A.S., Martynov S.A., Vikulova O.K., Kalashnikov V.Y., Gomova I.S., Lipatov D.V., Starostina E.G., Ametov A.S., Antsiferov M.B., Bardymova T.P., Bondar I.A., Valeeva F.V., Demidova T.Y., Klimontov V.V., Mkrtumyan A.M., Petunina N.A., Suplotova L.A., Ushakova O.V., Khalimov Y.S., Ruyatkina L.A.
Diabetes mellitus type 1 in childhood
Peterkova V.A., Shestakova M.V., Bezlepkina O.B., Laptev D.N., Kuraeva T.L., Mayorov A.Y., Titovich E.V., Emelyanov A.O., Svetlova G.N., Eremina I.A., Alimova I.L., Bashnina E.B., Bolotova N.V., Galkina G.A., Kostrova I.B., Мalievsky O.A., Petriaikina E.E., Samsonova L.N., Khramova E.B.
The new views on the state of the gut microbiota in obesity and diabetes mellitus type 2
Pokrovskaya E.V., Shamkhalova M.S., Shestakova M.V.
Condition of bone tissue in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus of Buryat population
Bardymova T.P., Mistiakov M.V., Yagelskaya G.P.
Tserebrovaskulyarnye zabolevaniya i sakharnyy diabet 2 tipa
Chugunova L.A., Kamchatnov P.R., Chugunov A.V., Shestakova M.V.
The interim experts’ counsil resolution on the EMPA-REG OUTCOME trial issues
Diabetes Mellitus E.
The role of common genetic markers in susceptibility to type 1 diabetes and autoimmune thyroid diseases
Repina E.A.
Results of ADVANCE stydy in type 2 diabetes patients
Diabetes Mellitus E.
Conservative treatment for acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus
Kakorin S.V., Kruglyi L.B., Mkrtumyan A.M.
Povyshennaya ekskretsiya transformiruyushchego faktora rosta-beta s mochoy - ranniy marker nefropatii u bol'nykh sakharnym diabetom 1 tipa.
Bondar' I.A., Klimontov V.V., Nadeev A.P.
Attitudes in patients with diabetes mellitus type 1 and type 2
Motovilin O.G., Lunyakina O.V., Surkova E.V., Shishkova Y.A., Mel'nikova O.G., Mayorov A.Y.
Course and treatment of diabetes mellitus in the context of COVID-19
Shestakova M.V., Mokrysheva N.G., Dedov I.I.
Narusheniya ritma serdtsa u patsientov s sakharnym diabetom 2 tipa
Onuchina L.L., Solov'ev O.V., Chapurnykh A.V., Mochalova O.V., Onuchin S.G., Efremov D.N.
Bone fractures in patients with type 2 diabetes mellitus: prevalence and risk factors
Yalochkina T.O., Belaya J.E., Rozhinskaya L.Y., Antsiferov M.B., Dzeranova L.K., Melnichenko G.A.
Sulfonylureas and cardiovascular complications of type 2 diabetes mellitus
Nedosugova L.V.
Circulating hepatocyte growth factor (HGF) in patients with comorbidity of chronic heart failure, type 2 diabetes mellitus and impaired lipid metabolism
Kochegura T.N., Makarevich P.I., Ovchinnikov A.G., Zhigunova L.V., Lahova E.L., Shestakova M.V., Ageev F.T., Parfenova E.V.
Expert committee on introduction of incretin-based therapy in Russia: advance and failure
Diabetes Mellitus E.
Polymorphic gene markers ILRA and IL2: population distinctions in association with diabetes mellitus
Kopylova O.I., Kuraeva T.L., Lavrikova E.Y., Titovich E.V., Nikitin A.G., Peterkova V.A., Nosikov V.V., Dedov I.I.
Neuropsychological dynamics in patients with type 2 diabetes mellitus undergone coronary artery bypass grafting
Trubnikova O.A., Mamontova A.S., Syrova I.D., Maleva O.V., Barbarash O.L.
MODY3 in the child with type 2 diabetes mellitus phenotype: case report
Kuraeva T.L., Sechko E.A., Eremina I.A., Ivanova O.N., Prokof’ev S.A.
Meeting of the expert committee on the use of pre-mixed insulin preparation Humalog Mix 50 in type 2 diabetes mellitus
Diabetes Mellitus E.
Pokazateli gazoobmena u bol'nykh s sakharnym diabetom 2 tipa po dannym spiroergometrii
Bondarenko I.Z.
IMPROVE observational program: safety and effectiveness of biphasic insulin aspart 30 in routine clinical practice. Overview of starting characteristics of the Russian patient cohort
Shestakova M.V., Ballan A.
Diabetes mellitus type 2: a new indication for hypercortisolism screening?
Volkova N.I., Antonenko M.I., Ganenko L.A.
Pre-clinical markers for diagnosis of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes mellitus
Lebedeva N.O., Vikulova O.K.
Kontraieptsiya u zhenshchin, bol'nykh sakharnym diabetom 1 i 2 tipa
Grodnitskaya E.E., Grigoryan O.R., Dedov I.I.
The prevalence of type 2 diabetes mellitus in the adult population of Russia (NATION study)
Dedov I.I., Shestakova M.V., Galstyan G.R.
Prevalence of diabetes in the adult population of Novosibirsk
Mustafina S.V., Rymar O.D., Malyutina S.K., Denisova D.V., Shcherbakova L.V., Voevoda M.I.
Diagnostic value of islet autoantibody assays practised in Russia. 1. Classic immunofluorescence islet cell antibody assay, immunoradiometric glutamic acid decarboxylase antibody assay, and ELISA tyrosine phosphatase antibody and insulin antibody assays
Timofeev A.V., Gorst K.A., Uvarov V.Y., Pronina E.A., Vitebskaya A.V., Popovich A.V., Tiulpakov A.N., Zubkova N.A., Gioeva O.A., Tikhonovich Y.V., Ilin A.V., Latyshev O.Y., Okminjan G.F., Kabolova K.L., Kanokova J.A., Zhuleva L.Y., Koltunov I.E., Petriaikina E.E., Rybkina I.G., Garyaeva I.V., Guguchia S.L., Shimarova A.B., Bullikh A.V., Kolomina I.G., Evsyukova E.A., Bukin S.S., Egarmina N.N., Arbatskaya N.Y., Yanovskaya E.Y., Popenko V.I., Arkhipkin A.A.
The role of Th1/Th2 disbalanced immune response in the determination of clinical features of autoimmune diabetes mellitus
Saprina T.V., Lazarenko F.E., Prokhorenko T.S., Ryazantseva N.V., Vorozhtsova I.N.
Epidemiological aspects of type 2 diabetes in the young
Suplotova L.A., Bel'chikova L.N., Rozhnova N.A.
Expert council resolution on regional program of early T2D detection, prevention and treatment in Russian Federation
Shestakova M.V., Drapkina O.M., Boitsov S.A., Drozdova L.Y., Mayorov A.Y., Galstyan G.R., Sukhareva O.Y.
Urinary excretion of type IV collagen as an early marker of renal fibrosis in patients with diabetes mellitus
Bondar' I.A., Klimontov V.V., Parfent'eva E.M., Romanov V.V., Nadeev A.P.
Prospective study of efficacy and safety of insulin pump therapy in children and adolescents
Emel'yanov A.O., Kuraeva T.L., Laptev D.N., Peterkova V.A.
Rasprostranennost' sakharnogo diabeta 2 tipa (po dannym skrininga)
Shishkina N.S., Suntsov Y.I., Bolotskaya L.L., Maksimova V.P., Smirnov , Dedov I.I.
Control of type 2 diabetes mellitus: problems and prospects for their solution
Romantsova T.I., Glinkina I.V.
Prospects of antigen-specific therapy in type 1 diabetes mellitus
Nikonova T.V., Alekseeva Y.V.
Epidemiology and ecology of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents of Krasnodar Region
Chernyak I.Y., Shashel' V.A.
When basal insulin is not enough: successful strategies for insulin intensification in patients with type 2 diabetes mellitus
Buryukova E.V., Jabbar A., Elizarova S.V.
Economic evaluation of type 2 diabetes mellitus burden and its main cardiovascular complications in the Russian Federation
Dedov I.I., Koncevaya A.V., Shestakova M.V., Belousov Y.B., Balanova J.A., Khudyakov M.B., Karpov O.I.
Russian multicentre type 2 diabetes screening program in patients with cardiovascular disease
Shestakova M.V., Chazova I.E., Shestakova E.A.
Vliyanie narusheniya metabolizma glyukozy na techenie i iskhod ostrogo ishemicheskogo insul'ta
Chugunova L.A., Kamchatnov P.R., Chugunov A.V., Basse D.A., Mikhaylova N.A., Semenova I.V., Shestakova M.V.
Androgennyy defitsit u muzhchin s sakharnym diabetom 2 tipa i ego korrektsiya preparatami testosterona
Ametov A.S., Morgunov L.Y., Olisaev R.V.
Vliyanie kompensatsii uglevodnogo obmenai terapii atorvastatinom na lipidnyy obmen i uroven' S-reaktivnogo belka u patsientov s sakharnym diabetom 2 tipa
Glinkina I.V., Zilov A.V., Mel'nichenko G.A., Roytman A.P., Il'in A.V.
Rol' sinteticheskogo liganda PPARy-rosiglitazona v patogeneticheskom lechenii sakharnogo diabeta 2 tipa
Kononenko I.V., Smirnova O.M.
Thymus in children with type 1 diabetes mellitus
Sirotina O.B.
Symptomatic and silent cerebral ischemia (detected on MRI) in patients with type 2 diabetes mellitus after carotid revascularization procedures
Tanashyan M.M., Antonova K.V., Medvedev R.B., Skrylev S.I., Krotenkova M.V., Romantsova T.I.
Modern antihyperglycemic agents prescribed in Russia for type 2 diabetes mellitus
Suntsov Y.I.
Type 1 diabetes mellitus in children and adolescents of Russian Federation: key epidemiology trends
Shiryaeva T.Y., Andrianova E.A., Suntsov Y.I.
Kinin - kallikreinovaya sistema pri makrososudistykh oslozhneniyakh sakharnogo diabeta tipa 2
Vorob'ev S., Mikashinovich Z.I., Chernogubova E.A.
Assotsiatsiya polimorfizma gena SOD2 i gena SOD3 s diabeticheskoy polineyropatiey pri sakharnom diabete tipa 1
Strokov I.A., Bursa T.R., Zotova E.V., Nosikov V.V., Ametov A.S.
Sekretsiya insulina v normei pri sakharnom diabete 2 tipa
Ametov A.S.
Opyt primeneniya ingibitora angiotenzinprevrashchayushchego fermenta spiraprila u bol'nykh gipertonicheskoy bolezn'yu v sochetanii s sakharnym diabetom 2 tipa
Tushova A.F., Morugova T.V., Mirsaeva G.K., Timershina I.R.
Type 2 diabetes mellitus: time to change the concept
Levit S., Filippov Y.I., Gorelyshev A.S.
The experience with the use of insulin pump therapy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Bolotova N.V., Kompaniets O.V., Filina N.Y., Polyakov V.K.
Characteristics of natural history of diabetes mellitus, manifested after Cushing disease treatment
Peretokina E.V., Bondarenko I.Z., Smirnova O.M., Terekhin S.A.
Beta-adrenoblokatory pri serdechnoy nedostatochnosti u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa: karvedilol i risk gipoglikemiy
Aleksandrov A.A., Shatskaya O., Kukharenko S.S., Drozdova E.N., Bondarenko I.Z., Tabidze N.D., Shestakova M.V.
Actual ambulatory care in patients with type 2 diabetes mellitus in Russian Federation according to open label prospectiveobservational study DIA-CONTROL
Shestakova M.V.
New strategies of insulin therapy - a way to effective glycemic control of type 2 diabetes mellitus
Biryukova E.V.
Metformin in patients with ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus: mechanism of action and clinical efficiency
Kravchuk E.N., Galagudza M.M.
The role of apoptosis in pathogenesis of type 1 diabetes mellitus
Pekareva E.V., Nikonova T.V., Smirnova O.M.
Role of plasminogen activator inhibitor and free fatty acids in diagnosis of insulin resistance in patients with myocardial infarction
Gruzdeva O.V., Barbarash O.L., Akbasheva O.E., Fedorova T.S., Palicheva E.I., Kashtalap V., Dyleva Y.A., Silonova A.A., Sionina E.V., Uchasova E.G.
Gormonal'naya rilizing-sistema ?Nova-Ring?u zhenshchin s sakharnym diabetom 1 tipav pozdnem reproduktivnom periode
Grigoryan O.R., Grodnitskaya E.E., Chebotnikova T.V., Andreeva E.N.
Associations of vascular endothelial growth factor (VEGF) gene and cytokine (IL-1B, IL-4, IL-6, IL-10, TNFA) genes combinations with type 2 diabetes mellitus in women
Konenkov V.I., Shevchenko A.V., Prokof'ev V.F., Klimontov V.V., Korolev M.A., Fazullina O.N., Lapsina S.A., Koroleva E.A.
Lechenie katarakty u deteys sakharnym diabetom 1 tipa
Zaydullin I.S., Aznabaev R.A., Nurmukhametova D.S.
A1chieve Program in Russian Federation: a multicenter prospective observational study of insulin analogue treatment efficiency and safety in daily management of patients with type 2 diabetes mellitus, who startand intensify insulin treatment having never received it before
Shestakova M.V.
Sakharnyy diabet 2 tipa, arterial'naya gipertenziya i risk serdechno-sosudistykh oslozhneniy
Kislyak O.A., Myshlyaeva T.O., Malysheva N.V.
Rasprostranennost' diabeticheskoy retinopatii i katarakty u vzroslykh bol'nykh sakharnym diabetom 1 i 2 tipa
Maslova O.V., Suntsov Y.I., Bolotskaya L.L., Milen'kaya T.M., Aleksandrova V.K.
Vliyanie glikvidona na strukturno-funktsional'noe sostoyanie serdtsa u bol'nykh sakharnym diabetom tipa 2
Shustov S.B., Nagibovich O.A.
Lipid composition and Na+,K+-ATPase activity in erythrocyte membranes of patients with type 2 diabetes mellitusand dyslipoproteinemia
Kravets E.B., Stepovaya E.A., Koshchevets T.Y., Medvedeva O.D., Yakovleva N.M., Yadmaa O., Ananina E.A.
Dinamika zabolevaemosti sakharnym diabetom 1 tipa i ee prognoz v raznykh vozrastnykh gruppakh detey Kaliningradskoy oblasti
Naumenko S., Kuraeva T.L., Shcherbacheva L.N., Shiryaeva T.Y., Peterkova V.A.
Akarboza v profilaktike sakharnogo diabeta tipa 2
Shestakova M.V., Breskina O.Y.
Type 2 Diabetes Mellitus. From the start – combination therapy
Indovina F., Falcetta P., Del Prato S.
Sostoyanie pro- i antikoagulyantnykh sistempri ?prediabete? i sakharnom diabete 2 tipa
Severina A.S., Chirkova L.D., Shestakova M.V.
Lipidkorrigiruyushchie effekty nizkoy dozy atorvastatina u bol'nykh sakharnym diabetom tipa 2 i ozhireniem
Bubnova M.G., Aronov D.M., Perova N.V.
Endothelial dysfunction in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and its role in the development of diabetic peripheral polyneuropathy
Afonin A.A., Komkova M.V., Galkina G.A., Morozova N.V.
Novye vozmozhnosti v dostizhenii kompensatsii uglevodnogo obmena pri sakharnom diabete 2 tipa: yanuviya - ingibitor dipeptidilpeptidazy IV tipa
Balabolkin M.I., Klebanova E.M.
Vascular channel reserves in patients with systemic atherosclerosis and type 2 diabetes mellitus
Kamenskaya O.V., Loginova I.Y., Klinkova A.S., Karpenko A.A.
Review of the results of the EASYDia international observational study. The effect of dose titration of diabeton MR on the effectiveness of treatment of type 2 diabetes
Trubitsyna N.Р., Shestakova M.V.
Onset of type 1 diabetes mellitus in a patient with infectious mononucleosis
Kharlashina E.A., Shapoval'yants O.S., Pekareva E.V., Nikonova T.V.
Diastolicheskaya disfunktsiya levogo zheludochka u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa
Ametov A.S., Sokareva E.V., Gilyarevskiy S.R., Dikova T.E.
1 - 98 of 98 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies