Issue
Title
Authors
An economic value of the glycated hemoglobin test in diabetes mellitus type 2 diagnosis
Shestakova M.V., Kolbin A.S., Karpov O.I., Galstyan G.R., Mayorov A.Y., Arepeva M.A., Kurylev A.A., Proskurin M.A.
MODY2 diagnostic issues in adults
Kononenko I.V., Glibka A.A., Zubkova N.A., Mayorov A.Y., Tyulpakov A.N., Schmidt O.M.
Molecular and morphological peculiarities of chronic placental insufficiency formation caused by different types of diabetes mellitus
Tral T.G., Tolibova G.K., Musina E.V., Yarmolinskaya M.I.
Phenotypes of prediabetes: pathogenesis and consequences for prediction and prevention of type 2 diabetes and cardiovascular diseases
Stefan N.
Diabetes mellitus type 2 in adults
Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Y., Shamkhalova M.S., Sukhareva O.Y., Galstyan G.R., Tokmakova A.Y., Nikonova T.V., Surkova E.V., Kononenko I.V., Egorova D.N., Ibragimova L.I., Shestakova E.A., Klefortova I.I., Sklyanik I.A., Yarek-Martynova I.Y., Severina A.S., Martynov S.A., Vikulova O.K., Kalashnikov V.Y., Bondarenko I.Z., Gomova I.S., Starostina E.G., Ametov A.S., Antsiferov M.B., Bardymova T.P., Bondar I.A., Valeeva F.V., Demidova T.Y., Mkrtumyan A.M., Petunina N.A., Ruyatkina L.A., Suplotova L.A., Ushakova O.V., Khalimov Y.S.
Evaluation of glycaemic profile variability as a basis for insulin therapy strategy in pregnant women with type 1 diabetes
Tiselko A.V., Yarmolinskaya M.I., Misharina E.V., Milyutina Y.P.
Factors of vascular calcification in patients with type 2 diabetes mellitus on long-term dialysis
Archakova T.V., Nedosugova L.V.
Systems of continuous subcutaneous insulin infusion to maintain metabolic compensation for type 1 diabetes mellitus among children and adolescents
Bashnina E.B., Tsargasova I.M., Klitsenko O.A.
Type 2 diabetes mellitus in elderly patients treated with endocrinologists in clinical practice
Biryukova E.V.
Сhronic kidney disease complications in patients with type 1 diabetes mellitus after simultaneous pancreas-kidney transplantation – potential role of oxidative stress and glycation end products
Larina I.I., Severina A.S., Shamkhalova M.S., Egorova D.N., Nikankina L.V., Sazonova N.I., Dmitriev I.V., Pinchuk A.V., Kaabak M.M., Shestakova M.V.
MRI of the arterial wall in resistant hypertension associated with type 2 diabetes mellitus
Ryumshina N.I., Falkovskaya A.Y., Gusakova A.M., Mordovin V.F., Usov V.Y.
Signaling pathways of β-cell death in type 2 diabetes mellitus: the role of innate immunity
Kalmykovа Z.A., Kononenko I.V., Smirnova O.M., Shestakova M.V.
Corrigendum: The new views on the state of the gut microbiota in obesity and diabetes mellitus type 2 (Diabetes mellitus. 2019;22(3). doi: 10.14341/DM10194)
Pokrovskaya E.V., Shamkhalova M.S., Shestakova M.V.
Heart failure outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus: findings from the cardiovascular outcome trials of antidiabetes agents
Anker S.
The role of incretin-based therapies in the management of type 2 diabetes mellitus: perspectives on the past, present and future
Meier J.
Diabetes mellitus type 1 in adults
Dedov I.I., Shestakova M.V., Mayorov A.Y., Shamkhalova M.S., Nikonova T.V., Sukhareva O.Y., Pekareva E.V., Ibragimova L.I., Mikhina M.S., Galstyan G.R., Tokmakova A.Y., Surkova E.V., Laptev D.N., Kononenko I.V., Egorova D.N., Klefortova I.I., Sklyanik I.A., Yarek-Martynova I.Y., Severina A.S., Martynov S.A., Vikulova O.K., Kalashnikov V.Y., Gomova I.S., Lipatov D.V., Starostina E.G., Ametov A.S., Antsiferov M.B., Bardymova T.P., Bondar I.A., Valeeva F.V., Demidova T.Y., Klimontov V.V., Mkrtumyan A.M., Petunina N.A., Suplotova L.A., Ushakova O.V., Khalimov Y.S., Ruyatkina L.A.
Diabetes mellitus type 1 in childhood
Peterkova V.A., Shestakova M.V., Bezlepkina O.B., Laptev D.N., Kuraeva T.L., Mayorov A.Y., Titovich E.V., Emelyanov A.O., Svetlova G.N., Eremina I.A., Alimova I.L., Bashnina E.B., Bolotova N.V., Galkina G.A., Kostrova I.B., Мalievsky O.A., Petriaikina E.E., Samsonova L.N., Khramova E.B.
The new views on the state of the gut microbiota in obesity and diabetes mellitus type 2
Pokrovskaya E.V., Shamkhalova M.S., Shestakova M.V.
Condition of bone tissue in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus of Buryat population
Bardymova T.P., Mistiakov M.V., Yagelskaya G.P.
Type 2 diabetes and prediabetes prevalence in patients with different risk factor combinations in the NATION study
Shestakova E.A., Lunina E.Y., Galstyan G.R., Shestakova M.V., Dedov I.I.
Perioperative glycemic control in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus type 2 undergoing coronary artery bypass grafting: results of pilot study
Golukhova E.Z., Bulaeva N.I., Lifanova L.S., Pugovkina Y.V.
Bone fractures in patients with type 2 diabetes mellitus: prevalence and risk factors
Yalochkina T.O., Belaya J.E., Rozhinskaya L.Y., Antsiferov M.B., Dzeranova L.K., Melnichenko G.A.
Sulfonylureas and cardiovascular complications of type 2 diabetes mellitus
Nedosugova L.V.
Circulating hepatocyte growth factor (HGF) in patients with comorbidity of chronic heart failure, type 2 diabetes mellitus and impaired lipid metabolism
Kochegura T.N., Makarevich P.I., Ovchinnikov A.G., Zhigunova L.V., Lahova E.L., Shestakova M.V., Ageev F.T., Parfenova E.V.
Expert committee on introduction of incretin-based therapy in Russia: advance and failure
Diabetes Mellitus E.
Polymorphic gene markers ILRA and IL2: population distinctions in association with diabetes mellitus
Kopylova O.I., Kuraeva T.L., Lavrikova E.Y., Titovich E.V., Nikitin A.G., Peterkova V.A., Nosikov V.V., Dedov I.I.
Neuropsychological dynamics in patients with type 2 diabetes mellitus undergone coronary artery bypass grafting
Trubnikova O.A., Mamontova A.S., Syrova I.D., Maleva O.V., Barbarash O.L.
MODY3 in the child with type 2 diabetes mellitus phenotype: case report
Kuraeva T.L., Sechko E.A., Eremina I.A., Ivanova O.N., Prokof’ev S.A.
Meeting of the expert committee on the use of pre-mixed insulin preparation Humalog Mix 50 in type 2 diabetes mellitus
Diabetes Mellitus E.
Pokazateli gazoobmena u bol'nykh s sakharnym diabetom 2 tipa po dannym spiroergometrii
Bondarenko I.Z.
IMPROVE observational program: safety and effectiveness of biphasic insulin aspart 30 in routine clinical practice. Overview of starting characteristics of the Russian patient cohort
Shestakova M.V., Ballan A.
Diabetes mellitus type 2: a new indication for hypercortisolism screening?
Volkova N.I., Antonenko M.I., Ganenko L.A.
Pre-clinical markers for diagnosis of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes mellitus
Lebedeva N.O., Vikulova O.K.
Kontraieptsiya u zhenshchin, bol'nykh sakharnym diabetom 1 i 2 tipa
Grodnitskaya E.E., Grigoryan O.R., Dedov I.I.
Tserebrovaskulyarnye zabolevaniya i sakharnyy diabet 2 tipa
Chugunova L.A., Kamchatnov P.R., Chugunov A.V., Shestakova M.V.
The interim experts’ counsil resolution on the EMPA-REG OUTCOME trial issues
Diabetes Mellitus E.
The role of common genetic markers in susceptibility to type 1 diabetes and autoimmune thyroid diseases
Repina E.A.
Results of ADVANCE stydy in type 2 diabetes patients
Diabetes Mellitus E.
Conservative treatment for acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus
Kakorin S.V., Kruglyi L.B., Mkrtumyan A.M.
Povyshennaya ekskretsiya transformiruyushchego faktora rosta-beta s mochoy - ranniy marker nefropatii u bol'nykh sakharnym diabetom 1 tipa.
Bondar' I.A., Klimontov V.V., Nadeev A.P.
Attitudes in patients with diabetes mellitus type 1 and type 2
Motovilin O.G., Lunyakina O.V., Surkova E.V., Shishkova Y.A., Mel'nikova O.G., Mayorov A.Y.
Course and treatment of diabetes mellitus in the context of COVID-19
Shestakova M.V., Mokrysheva N.G., Dedov I.I.
Narusheniya ritma serdtsa u patsientov s sakharnym diabetom 2 tipa
Onuchina L.L., Solov'ev O.V., Chapurnykh A.V., Mochalova O.V., Onuchin S.G., Efremov D.N.
Epidemiological aspects of type 2 diabetes in the young
Suplotova L.A., Bel'chikova L.N., Rozhnova N.A.
Expert council resolution on regional program of early T2D detection, prevention and treatment in Russian Federation
Shestakova M.V., Drapkina O.M., Boitsov S.A., Drozdova L.Y., Mayorov A.Y., Galstyan G.R., Sukhareva O.Y.
The prevalence of type 2 diabetes mellitus in the adult population of Russia (NATION study)
Dedov I.I., Shestakova M.V., Galstyan G.R.
Prevalence of diabetes in the adult population of Novosibirsk
Mustafina S.V., Rymar O.D., Malyutina S.K., Denisova D.V., Shcherbakova L.V., Voevoda M.I.
Diagnostic value of islet autoantibody assays practised in Russia. 1. Classic immunofluorescence islet cell antibody assay, immunoradiometric glutamic acid decarboxylase antibody assay, and ELISA tyrosine phosphatase antibody and insulin antibody assays
Timofeev A.V., Gorst K.A., Uvarov V.Y., Pronina E.A., Vitebskaya A.V., Popovich A.V., Tiulpakov A.N., Zubkova N.A., Gioeva O.A., Tikhonovich Y.V., Ilin A.V., Latyshev O.Y., Okminjan G.F., Kabolova K.L., Kanokova J.A., Zhuleva L.Y., Koltunov I.E., Petriaikina E.E., Rybkina I.G., Garyaeva I.V., Guguchia S.L., Shimarova A.B., Bullikh A.V., Kolomina I.G., Evsyukova E.A., Bukin S.S., Egarmina N.N., Arbatskaya N.Y., Yanovskaya E.Y., Popenko V.I., Arkhipkin A.A.
The role of Th1/Th2 disbalanced immune response in the determination of clinical features of autoimmune diabetes mellitus
Saprina T.V., Lazarenko F.E., Prokhorenko T.S., Ryazantseva N.V., Vorozhtsova I.N.
Vzaimodeystvie psikhoemotsional'nogo statusa i stepeni dekompensatsii sakharnogo diabeta 1 tipa v debyute zabolevaniya
Bakhtadze T.R., Smirnova O.M., Zhukov A.O., Filatova E.G.
Cystatin C and collagen type IV in diagnostics of chronic kidney disease in type 2 diabetic patients
Klimontov V.V., Eremenko N.V., Myakina N.E., Fazullina O.N.
Erektil'naya disfunktsiya u bol'nykh s maloy dlitel'nost'yu sakharnogo diabeta 2 tipa
Rozhivanov R.V., Suntsov Y.I., Kalinchenko S.Y., Mel'nichenko G.A., Shishkina N.S., Bondarenko O.N.
The association of TCF7L2 rs7903146 polymorphism with type 2 diabetes mellitus among Tatars of Bashkortostan
Avzaletdinova D.S., Sharipova L.F., Kochetova O.V., Morugova T.V., Erdman V.V., Somova R.S., Mustafina O.E.
Factors associated with in-hospital mortality after coronary artery bypass grafting in patients with CHD and type 2 diabetes
Sumin A.N., Bezdenezhnykh N.A., Bezdenezhnykh A.V., Ivanov S.V., Belik E.V., Barbarash O.L.
Rol' dislipoproteinemiy v izmenenii lipidnoy fazy membran eritrotsitov u bol'nykh sakharnym diabetom 1 i 2 tipa
Panin L.E., Ryazantseva N.V., Butusova V.N., Kravets E.B., Tuzikov F.V., Novitskiy V.V., Stepovaya E.A., Yakovleva N.M.
Assessment of carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension
Bondar' I.A., Demin A.A., Shabel'nikova O.Y., Onyanova V.A.
Metabolicheskie predposylki razvitiya narusheniy ritma serdtsa u bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa
Strongin L.G., Korneva K.G., Kontorshchikova K.N., Panova E.I.
Efficacy of complex pathogenic therapy of diabetic distal neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus
Dubinina I.I., Berstneva S.V., Baranov V.V., Azimkova L.V.
Rol' beta-kletok v regulyatsii gomeostaza glyukozyv norme i pri sakharnom diabete 2 tipa
Ametov A.S.
Evaluation of glycemic control, quality of life and psychological characteristics in patients with type 1 diabetes mellitus
Shishkova Y.A., Motovilin O.G., Surkova E.V., Mayorov A.Y.
New glance at pathogenesis of type 2 diabetes mellitus: incretin and antiincretin systems.
Shestakova E.A.
Comparative efficacy assessment for various insulin regimens in patients with type 2 diabetes mellitus, ischaemic heart disease and frequent hypoglycemic events
Kudinov V.I., Nichitenko M.S., Chesnikova A.I., Zolotareva N.V.
Ketosis-prone type 2 diabetes mellitus (review of the literature)
Molitvoslovova, N.A., Nikonova T.V.
Ekskretsiya fosfolipidov s mochoy u bol'nykh diabeticheskoy nefropatiey
Valeeva F.V., Salikhov I.G., Khasanov E.N., Gabdulganieva G.I., Nadeeva R.A.
First Russian DPP-4 inhibitor Gosogliptin comparing to Vildagliptin in type 2 diabetes mellitus patients
Galstyan K.O., Nedosugova L.V., Petunina N.A., Trakhtenberg J.A., Vostokova N.V., Karavaeva O.V., Chasovskaya T.E.
Vildagliptin and its role in the treatment of diabetes mellitus
Khalimov Y.S.
Heart failure in diabetes: effects of anti-hyperglycemic drug therapy
Galstyan G.R., Gilyarov M.Y.
Pharmacoepidemiological and pharmacoeconomic analyses of the utilization of hypoglycaemic drugs in patients with type 2 diabetes mellitus in Moscow
Kalashnikova M.F., Belousov D.Y., Suntsov Y.I., Kantemirova M.A., Dedov I.I.
Effects of diabetes compensation by various classes of antihyperglycemic agents on endovascular intervention outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus
Michurova M.S., Kononenko I.V., Smirnova O.M., Kalashnikov V.Y.
Modern antihyperglycemic therapy: safety and efficacy of glimepiride
Ruyatkina L.A., Sorokin M.Y.
Comparative analysis of glycemic control effectiveness and microvascular complications in patients with type 1 diabetes mellitus, treated with genetically engineered human insulin or human insulin analogues: A 10-year retrospective observational study
Shestakova M.V., Efremova N.V., Bolotskaya L.L., Sklyanik I.A., Philippov Y.I., Dedov I.I.
Comparative analisis of the dynamics of glycemia using continuos glucose monitoring during on-pump or off-pump coronary artery bypass grafting
Golukhova E.Z., Magomedova N.M., Chebotareva G.E.
Validation of the Finnish diabetes risk score (FINDRISC) for the Caucasian population of Siberia
Mustafina S.V., Rymar O.D., Sazonova O.V., Shcherbakova L.V., Voevoda M.I.
Klinicheskie preimushchestva Starliksa? v lechenii bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa
Mkrtumyan A.M.
The role of dipeptidyl peptidase 4 inhibitors in fat metabolism in patients with type 2 diabetes and obesity
Ametov A.S., Gusenbekova D.G.
Arterial stiffness, renal function and renal blood flow in patients with coronary artery disease, arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus
Oskola E.V., Shubina A.T., Zairova A.R., Andreevskaya M.V., Bogieva R.M., Pogorelova O.A., Bolotina M.G., Balahonova T.V., Rogoza A.N., Karpov Y.A.
Psychosocial factors in young patients with type 1 diabetes mellitus ? a practical approach
Patrakeeva E.M., Novoselova N.S., Zalevskaya A.G., Rybkina I.G.
Markers for hepatic autoimmune disorders in patients with type 1 diabetes mellitus
Derevyanko O.S., Dalantaeva N.S., Ivanova O.N., Goncharov N.P., Nikonova T.V., Smirnova O.M.
Anxiety and depressive disorders in patients with diabetes mellitus type 2 and cerebrovascular disease
Dubinina I.I., Zhadnov V.A., Yankina S.V., Solov'eva A.V.
The role of metformin in the modern strategy of treatment and prevention of type 2 diabetes mellitus
Smirnova O.M.
Empagliflozin as a new management strategy on outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus
Salukhov V.V., Demidova T.Y.
Sovremennye podkhody k insulinoterapii pri sakharnom diabete tipa 2
Mayorov A., Surkova E., Galstyan G., Tsibina L.
Modern technology for the treatment of type 1 diabetes mellitus with end-stage renal failure
Krupinova Y.A., Martinov S.A., Glazunova A.M., Tarasov E.V.
Vzaimosvyaz' geneticheskikh i immunologicheskikh markerov u rodstvennikov bol'nykh sakharnym diabetom 1 tipa
Dedov I.I., Titovich E.V., Kuraeva T.L., Atamanova T.M., Zvereva Y.S., Prokof'ev S.A.
Commentary on prevention of cardiovascular complications in diabetes mellitus as novel inidicationfor Diabeton MR
Vikulova O.K.
Influence of hyperinsulinemic – hypoglycemic clamp on induced platelet aggregation, activity of physiological anticoagulants and von Willebrand factor in patients with type I diabetes
Jarek-Martynowa I.R., Martynov M.Y., Sarkisova K.G., Koksharova E.O., Mishina E.E., Yasamanova A.N., Shestakova M.V.
Possible applications of gliptins (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors) in patients with type 2 diabetes mellitus on the various modes of insulin therapy
Galstyan G.R., Sergeeva S.V.
Rol' disgemoglobinemiy v patogeneze sosudistykh narusheniy u zhenshchin s sakharnym diabetom 2 tipa v period perimenopauzy
Sergeeva N.A., Makarova L.D., Grigoryan O.R., Chernova T.O., Antsiferov M.B.
Correlation between arterial wall stiffness, N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide, functional and structural myocardial abnormalities in patients with type 2 diabetes mellitus and cardiac autonomic neuropathy
Serhiyenko V.A., Serhiyenko A.A., Mankovsky B.N.
Sulfonylureas in the modern strategy of therapy of type 2 diabetes
Nedosugova L.V.
Intracellular metabolism of neutrophils and risk for development of type 2 diabetes mellitus in patients with metabolic syndrome
Kratnov A.E., Lopatnikova E.N., Kratnov A.A.
Once-weekly administration of dulaglutide, a glucagon-like peptide-1 receptor agonist, as monotherapy and combination therapy: review of the AWARD studies
Shestakova M.V., Yudovich E.A.
Glycemia control and glucose-lowering therapy in patients with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease (review of multicenter randomized trials)
Kakorin S.V., Iskandaryan R.A., Mkrtumyan A.M.
Phenotypic and genetic characteristics of patients with type 2 diabetes with different responses to metformin therapy in Novosibirsk region
Bondar I.A., Shabelnikova O.Y., Sokolova E.A., Pyankova O.V., Filipenko M.L.
Prediktory angiopatiy u patsientov s narushennoy tolerantnost'yu k glyukoze i vpervye vyyavlennym sakharnym diabetom 2 tipa
Romanenko I.A., Polyatykina S., Tomilova I.K., Grinshteyn V.B., Akayzin E.S.
Mechanisms of adaptive immunity (exemplified by type 1 diabetes mellitus)
Repina E.A.
Diagnostic and prognostic value of autoantibodies for diabetes mellitus. A novel T1D autoimmunity target - zinc transporter 8 (ZnT8)
Shapoval'yants O.S., Nikonova T.V.
Cost-of-Illness Analysis of Type 2 Diabetes Mellitus in the Russian Federation: Results from Russian multicenter observational pharmacoepidemiologic study of diabetes care for patients with type 2 diabetes mellitus (FORSIGHT-Т2DM)
Dedov I.I., Kalashnikova M.F., Belousov D.Y., Kolbin A.S., Rafalskiy V.V., Cheberda A.E., Kantemirova M.A., Zakiev V.D., Fadeyev V.V.
Sakharnyy diabet tipa 2 i ozhirenie kak faktory vysokogo riska razvitiya raka mo.yuchnoy zhelezy
Ledneva E., Balabolkin M., Andreeva E.
Farmakoekonomicheskiy analiz ispol'zovaniya intensivnoy taktiki lecheniya bol'nykh sakharnym diabetom 2 tipa
Smirnova O.M.
1 - 100 of 112 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies